» Afdeling Historiek
 
  » VGV Geschiedenis & Anno 2004
 
Geschiedenis VGV

Beroeps- en cultuurbelangen van de Vlaamse geneesheer behartigen.
Op sociaal gebied: meewerken aan de gezondmaking van het Vlaamse volk.

Federatie van lokale kringen

 • Antwerpen's Geneeskundige Vereeniging
 • Palfijngilde (Kortrijk)
 • Gents Doktersgild
 • Kempische Geneeskundige Kring
 • Van Helmontgilde (Brussel)
 • Dodoenskring (Mechelen)
 • Doktersgilde (Leuven)


 • Mijlpalen

  1926: Kas voor weduwen en wezen
  1932: Hulpfonds voor het Vlaams Geneeskunding Korps (na WOII: De Onderlinge Ziekenkas)
  1933: Schikkingen voor het toekennen van het brevet van specialist (na WOII: A.S.G.B.)
  1935: Verzekeringsreservefonds (na WOII: Voorzorgskas)
  1935: Boekerij AVGV (sedert 1970: louter socio-culturele vereniging)
  1922: A.V.G.V. - Algemeen Vlaams Geneesheren Verbond
  1945: V.V.G.B. - Vereniging van Vlaamse Geneesheren van BelgiŽ
  1959: V.G.V. - Vlaams Geneesherenverbond
  1998: V.G.V. - Vlaams Geneeskundigen Verbond

  Het VGV Anno 2004

  (1) Nadenken over - en invloed uitoefenen op - het geneeskundig onderwijs en het gezondheidsbeleid.

  (2) IJveren voor de toewijzing van de sociale zekerheid aan Vlaanderen met een aangepast statuut voor de Brusselse Vlamingen.

  (3) Vrijwaren van de rechtmatige plaats van het Nederlands in het medisch onderwijs.

  (4) Bijdragen tot de verdere ontvoogding van Vlaanderen.

  (5) Bijdragen tot de culturele vorming van zijn leden.

  Uitgewerkte historiek

  Historiek van het AVGV 1922-1942 [pdf]
  Data in de geschiedenis van het VGV sedert 1989 [pdf]